Amen­dement Geen mega­stallen in omge­vings­visie


17 februari 2016

De ondergetekenden stellen de volgende wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2015/853:

  • Maximum 1.5 ha (varkens) en 1.8 ha (kippen) voor intensieve veehouderij komt te vervallen.
  • Wij concretiseren de kansen van ketenoptimalisatie, met onze partners

Wijzigen het dictum van het besluit in:

  • Uitbreiding van de intensieve veehouderijsector is niet mogelijk
  • Bestaande intensieve veehouderijen worden gestimuleerd te extensiveren
  • Met onze partners worden kansen geconcretiseerd waarbij lokale, biologische, diervriendelijke productie en een grondgebonden, cyclische landbouw centraal staan


Toelichting

Met de voorgestelde wijziging wil de indiener agrarische bedrijven uitsluitend sturen op kwaliteit die past bij de natuurlijke behoeften van dieren, de schaal van het landschap en bijdraagt aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast wil indiener de ernstige ecologische gevolgen van de overproductie van dierlijke eiwitten en risico’s voor de volksgezondheid beperken. Dit betekent dat uitbreiding van de intensieve veehouderijsector niet mogelijk is. Van belang is dat de Agro & Food sector zich gaat focussen op lokale, biologische productie en een grondgebonden, cyclische landbouw. Dit ter bevordering van de volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en klimaat.


Lia van Dijk, PvdD
Robert Jansen, GL
Henriëtte Klein Bleumink-Hooiveld, SP
Annemieke Wissink, PvdA


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GL, PvdA

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP, 50+

Lees onze andere moties

Amendement Geen windturbines in EHS

Lees verder

Motie open wegbermbeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer