Amen­dement Geen wind­tur­bines in EHS


17 februari 2016

De ondertekende stelt de volgende wijzigingen voor in het ontwerp-besluit van Statenstuk PS/2015/853.

Overwegende dat :

* Het plaatsen van windturbines in EHS-gebieden tot ernstige verstoring van vogels en andere diersoorten kan leiden;
* Windturbines de natuurbeleving ernstig aantasten.

Laten vervallen in het dictum van het Statenbesluit PS/2015/853:

* Met partners verkennen van mogelijkheden voor windturbines in (delen van) de EHS.

Partij voor de Dieren
Lia van Dijk


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SGP, PVV

Tegen

ChristenUnie, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer