Motie open wegberm­beheer


17 februari 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 17 februari 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • 780 aanrijdingen met reeën per jaar[1] een probleem zijn voor de verkeersveiligheid;
 • deze aanrijdingen per jaar ca. € 2.000.000,- aan schade betekenen;[2]
 • deze aanrijdingen voor de reeën in veel gevallen fataal zijn en met veel leed gepaard gaan;
 • natuurbeherende organisaties het aantal aanrijdingen als probleem beschouwen;
 • het aantal aanrijdingen naar oordeel van de FBE te hoog is om als maatschappelijk acceptabel te kunnen worden gekenschetst;[3]
 • jaarlijks 3000 reeën worden afgeschoten om redenen van verkeersveiligheid;
 • Natuurmonumenten een succesvolle proef heeft gedaan met “open” wegbermen, waarna het aantal aanrijdingen met 70% is gereduceerd;
 • het hierbij gaat om het kort houden van 25 tot 30 meter ondergroei langs wegbermen, in plaats van de 5 meter die de provincie nu aanhoudt;
 • hierdoor het zicht voor zowel reeën als bestuurders wordt vergroot;
 • wegbeherende overheden verantwoordelijk zijn om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen en dierenleed te voorkomen.

van oordeel dat:

 • het snoeien van struikgewas een relatief simpele en goedkope manier is om de verkeersveiligheid voor mensen en dieren te bevorderen;
 • hiermee onnodig lijden van reeën als gevolg van aanrijdingen wordt voorkomen.

roepen GS op:

in gesprek te gaan met natuurbeherende organisaties om mogelijkheden voor de implementatie van deze maatregel te verkennen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


[1] Faunabeheerplan 2014 - 2019

[2] Faunabeheerplan 2014 - 2019

[3] Faunabeheerplan 2014 - 2019


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer