Amen­dement: Geen vrij­stelling roeken


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III Artikel 7.5.2, lid 2 te laten vervallen.

Toelichting

De Partij voor de Dieren is geen voorstander voor het verlenen van vrijstellingen om dieren te doden. Een vrijstelling voor het verjagen middels niet dodende maatregelen is voldoende om deze roeken te weren. Bovendien laat de roek een dalende trend zien als het gaat om broedvogels. De schade die roeken zouden veroorzaken staat geenszins in verhouding tot de vrijstelling. Het is dan ook niet verantwoord om het doden via een vrijstelling op te nemen als de provincie staat voor duurzaam beheer.

Lia van Dijk SP

Partij voor de Dieren H.J. Klein Bleumink - Hooiveld


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer