Amen­dement: Hout­op­standen


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

I. Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III aan artikel 7.3 als eerste lid toegevoegd wordt:

“7.3.1 Reikwijdte

1. Deze verordening is mede van toepassing op het vellen van geknotte populieren of wilgen als

bedoeld in artikel 4.1, onderdeel f, van de wet.

2. Gedeputeerde Staten kunnen het vellen van houtopstanden en geknotte populieren of wilgen telkens voor vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.”

En de volgende artikelen binnen artikel 7.3 verder te nummeren.

Toelichting

Dit amendement regelt dat geen misverstanden kunnen ontstaan, omdat houtopstanden niet expliciet werden genoemd. Door deze verwijzing wordt automatisch verwezen naar de definitie van houtopstanden in de wet.

Partij voor de Dieren SP

Lia van Dijk H.J. Klein Bleumink - Hooiveld


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks, 50-PLUS

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer