Amen­dement Kanaal Almelo-de Haandrik – Scha­de­mel­dingen na 16 juni 2020


1 juli 2020

De ondergetekenden stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van statenstuk 2020/1101455:

I. Na beslispunt 4 het volgende beslispunt in te voegen:

5. Schades die zijn gemeld na 16 juni 2020 en veroorzaakt door overheidshandelen worden volledig vergoed naar de regels van burgerlijk recht.

II. De nummering van de daaropvolgende beslispunten wordt dienovereenkomstig aangepast.


Toelichting

De ‘Regeling aanpak schades woningen langs kanaal Almelo de Haandrik’ wordt beschikbaar gesteld voor schademeldingen gedaan in de periode tussen 1 september 2011 en 16 juni 2020. Dit kan de indruk wekken dat de overheid geen verantwoordelijkheid neemt voor schades die zijn of worden gemeld na 16 juni 2020. Met dit amendement beogen de indieners duidelijkheid te geven aan omwonenden dat ook bij latere schademelding recht op vergoeding kan bestaan.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Stijn Hesselink
Forum voor Democratie


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Groener uit de crisis

Lees verder

Motie bevoegdheden GS betreffende de FBE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer