Motie Agrilaser


30 december 2015

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011.

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 9 december 2015.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de provincie Overijssel is teruggefloten door de Raad van State, na de uitspraak dat ganzen tijdens de winterrust in delen van Overijssel niet mogen worden afgeschoten, omdat de Nb-wetvergunning ontbrak;
  • de Raad van State vorige week uitgesproken heeft dat ganzen niet in en om Natura2000 gebieden mogen worden afgeschoten, omdat de Nb-wetvergunning ontbrak;

overwegende dat:

  • het onderzoeken van diervriendelijke verjaagmethoden meer aandacht verdient;
  • de Agrilaser een effectief, veilig en diervriendelijk alternatief is;
  • één Agrilaser een landbouwareaal van 700 hectare schadevrij kan houden;

van mening dat de provincie diervriendelijke maatregelen moet nemen om overlast van ganzen tegen te gaan;

verzoeken GS te starten met een pilotexperiment met de Agrilaser,

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren overijssel


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, 50Plus, CDA

Tegen

D66, PVV, SGP, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsvisie en -verordening: Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Motie mestvergisters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer