Motie benoemen problemen veroor­zaakt door de inten­sieve landbouw


23 mei 2018

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 23 mei 2018.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat

  • het, anders dan het jaarverslag doet vermoeden, niet op alle vlakken goed gaat in onze provincie;
  • het slecht gaat met de natuur in Overijssel;
  • de landbouw onverminderd druk geeft op het milieu[1];

Constaterende dat

  • het in het jaarverslag 2017 slechts wordt geduid als “uitdaging” om de “juiste balans te vinden” tussen “economische ontwikkeling in het buitengebied” en onze natuurwaarden;
  • in het jaarverslag niet expliciet wordt benoemd welke problemen worden veroorzaakt door de intensieve landbouw en wat de omvang daarvan is;

Van mening dat als je problemen niet concreet wilt benoemen, je niet aan werkelijke oplossingen toe kunt komen;

Roepen GS op hier in de volgende P&C documenten niet weer aan voorbij te gaan,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts

Partij voor de Dieren

[1] PBL 2017, Tussenbalans van de leefomgeving 2017


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus, ChristenUnie.

Tegen

CDA, VVD, PVV, D66, SGP

Lees onze andere moties

Motie uitfaseren geitenhouderijen

Lees verder

Amendement Klimaatmitigatie is meer dan energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer