Motie uitfa­seren geiten­hou­de­rijen


7 maart 2018

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 7 maart 2018.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

  • geitenhouderijen zorgen voor gezondheidsproblemen bij omwonenden;
  • het aantal extra gevallen van longontsteking in Overijssel die direct zijn toe te schrijven aan de geitensector door de GGD wordt geschat op 380 per jaar;

Overwegende dat

  • de gezondheid van velen vóór het economisch belang van enkelen gaat;
  • GS terecht constateert dat het tegengaan van de groei in deze sector het risico niet weg neemt;

Van mening dat het wegnemen van de bron de beste manier is om deze gezondheids­problemen zoveel mogelijk te voorkomen;

Verzoeken GS te komen met een plan om de geitenhouderijen in Overijssel uit te faseren

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Reptielen opnemen in aandachtssoortenlijst

Lees verder

Motie benoemen problemen veroorzaakt door de intensieve landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer