Motie Biodi­ver­siteit


9 november 2016

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 9 november 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,


overwegende dat

Behoud van de verscheidenheid van dieren en planten één van de vier speerpunten is van GS in deze collegeperiode;

van mening dat

  • dit volkomen terecht is, gezien de intrinsieke waarde van natuur en bomen, planten, wilde dieren, soortenrijkdom het waardevolste op aarde zijn;
  • dit speerpunt niet als zodanig is uitgewerkt in deze begroting;

roepen GS op om

  • Specifieker aandacht te besteden aan biodiversiteit in de P&C-stukken;
  • Om biodiversiteit te vertalen in een indicator en daarmee meetbaar maken en recht doen aan het vierde speerpunt van GS: 'Behoud van de verscheidenheid van dieren en planten'.

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, ChristenUnie, SGP, 50Plus

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer