Motie Crisis­nood­opvang Vluch­te­lingen


8 juni 2022

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 8 juni 2022.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

• het aanmeldcentrum in Ter Apel al geruime tijd vol zit en keer op keer overloopt,waardoor asielzoekers moeten worden opgevangen in wachtruimtes zonder bedden,

van mening dat

• de situatie in Ter Apel schrijnend is,

verzoeken GS

• binnen haar mogelijkheden mee te helpen om een passende tijdelijke crisisnoodopvanglocatie beschikbaar te krijgen in de provincie Overijssel;

• hierbij samen te werken met de gemeenten, het rijk en de CdK (in zijn rol als rijksheer)

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren

Annemieke Wissink, PvdA

Lucas Brinkhuis, Groenlinks

Renilde Huizenga, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, SP, Groep Schönbaum, CDA

Tegen

FMO, OCL, Forum voor Democratie, PVV, Groep Brommer, SGP