Motie Snel­heids­ver­laging N36


6 april 2022


De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • de rijksweg N36 tot de gevaarlijkste N-wegen van Overijssel hoort;
  • de roep om de N36 aan te pakken luid klinkt na weer een fataal ongeval;
  • Veilig Verkeer Nederland (VVN) oproept om de maximum snelheid op de N36 omlaag te brengen, om daarmee de veiligheid te vergroten,

van mening dat

  • het veiliger maken van de N36 een urgente kwestie is;
  • een fysieke scheiding tussen de rijbanen de gewenste oplossing is voor de lange termijn;
  • snelheidsverlaging een goede tijdelijke maatregel is tot fysieke maatregelen zijn genomen,

verzoeken GS

  • bij het Rijk aan te dringen de maximumsnelheid op de N36 te verlagen tot een veilige snelheid en daarbij actief in te zetten op handhaving,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren

Hans Nooter, PvdA

Kees Slingerland, GroenLinks

Renilde Huizenga, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SP, FMO, Groep Schönbaum, OCL, SGP

Tegen

CDA, VVD, PVV, Forum voor Democratie, SGP

Lees onze andere moties

Motie Korhoenders

Lees verder

Motie Crisisnoodopvang Vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer