Motie flora- en fauna inven­ta­ri­satie en moni­toring


25 mei 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 mei 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • De veldvalidaties van literatuur en onderzoek, waarop de effectbeoordeling van verstoring op vogels en vleermuizen is gebaseerd, zeer beperkt zijn;
  • De laatste flora- en fauna inventarisatie, waarop ook het soortenmanagementplan en dus de compensatieopgave is gebaseerd, dateert van 2010;

overwegende dat:

  • Er in de tussentijd wijzigingen kunnen hebben opgetreden in de samenstelling of dichtheid van soorten;
  • Dit van invloed kan zijn op de opgave uit het soortenmanagementplan;
  • verstoring die het geluid oplevert op de vogelpopulaties aanzienlijk is;

roepen GS op:

  • een nieuwe flora- en fauna inventarisatie te initiëren;
  • op de uitkomsten hiervan het soortenmanagementplan en de compensatieopgave aan te passen;
  • de broedvogel- en vleermuispopulaties te monitoren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer