Motie flora- en fauna inven­ta­ri­satie en moni­toring


25 mei 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 mei 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • De veldvalidaties van literatuur en onderzoek, waarop de effectbeoordeling van verstoring op vogels en vleermuizen is gebaseerd, zeer beperkt zijn;
  • De laatste flora- en fauna inventarisatie, waarop ook het soortenmanagementplan en dus de compensatieopgave is gebaseerd, dateert van 2010;

overwegende dat:

  • Er in de tussentijd wijzigingen kunnen hebben opgetreden in de samenstelling of dichtheid van soorten;
  • Dit van invloed kan zijn op de opgave uit het soortenmanagementplan;
  • verstoring die het geluid oplevert op de vogelpopulaties aanzienlijk is;

roepen GS op:

  • een nieuwe flora- en fauna inventarisatie te initiĆ«ren;
  • op de uitkomsten hiervan het soortenmanagementplan en de compensatieopgave aan te passen;
  • de broedvogel- en vleermuispopulaties te monitoren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie maatregelen CO2 Twente Airport

Lees verder

Wijziging herziening deelgebied Midden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer