Motie maat­re­gelen CO2 Twente Airport


25 mei 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 mei 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • Met het nu voorliggende ontwerp-besluit Twente Airport een uitstoot van 288 (startvariant) tot 901 (trendvariant) ton CO2 gemoeid gaat;

  • CO2 leidt tot opwarming van het klimaat;

Overwegende dat:

  • Met het tekenen van de klimaatovereenkomst de rijksoverheid en de provincie een taak hebben om de reductie van CO2 te bewerkstelligen;

Van mening dat:

  • De provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet zorgen voor reductie van CO2

Verzoekt het college:

  • Extra maatregelen te treffen om de CO2 uitstoot van Twente Airport te compenseren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP

Tegen

ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie stikstofruimte

Lees verder

Motie flora- en fauna inventarisatie en monitoring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer