Motie stik­stof­ruimte


25 mei 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 mei 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • Met het nu voorliggende ontwerp-luchthavenbesluit Twente Airport en ontwerp-gebiedsvisie Technology Base Twente er te weinig stikstofruimte binnen de PAS beschikbaar is;

Verzoekt het college:

  • Inzichtelijk te maken op welke wijze de stikstofruimte binnen de PAS passend wordt gemaakt;

  • Inzichtelijk te maken welke gevolgen dat heeft voor besteding van de vrije ruimte;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP

Tegen

ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer