Motie Maximaal maatwerk scha­de­ver­goeding KADH


31 maart 2021

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 31 maart 2021.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • de Staten op 1 juli 2020 hebben besloten tot een aanpak voor duurzaam schadeherstel van de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik, die is uitgewerkt in de ‘Regeling aanpak schades woningen langs kanaal Almelo de Haandrik';
  • een belangrijk uitgangspunt van deze regeling is dat de provincie zich ruimhartig opstelt bij de vaststelling van de hoogte van de schades,

constaterende dat

  • in de eerste rapporten van de aangestelde schade-experts schadebedragen worden genoemd waarop de kwalificatie ‘ruimhartig’ niet van toepassing lijkt,

roepen GS op

  • bij het bepalen en afhandelen van de zwaardere schades maximaal de ruimte te pakken voor het leveren van maatwerk om een ruimhartige oplossing te vinden voor de gedupeerden;
  • indien het college daarbij tegen de grenzen van de huidige schaderegeling aanloopt dit onmiddellijk terug te koppelen aan de Staten,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, D66, ChristenUnie, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, SP, Groep Schönbaum, OCL, MO, PvdA, PVV

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Grensoverschrijdende fietsroutes

Lees verder

Motie milieueffectrapportage West-Overijssel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer