Motie Grens­over­schrij­dende fiets­routes


3 maart 2021

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 3 maart 2021.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • sinds 2014 er een landelijk dekkend netwerk van regionale fietsknooppunten bestaat dat vooral geschikt is voor dagtochten;
  • daaroverheen een landelijke fietsroutenetwerk loopt dat is bedoeld voor meerdaagse fietstochten;
  • de Stichting Landelijk Fietsplatform eigenaar en beheerder is van de Langeafstand Fietsroutes (LF-routes),

  constaterende dat

  • Gastvrij Overijssel heeft besloten niet te willen bijdrage aan de basisfinanciering van de Stichting Landelijk Fietsplatform;
  • de ANWB in de pers aangeeft boos te zijn, omdat de afgelopen week routebordjes van het landelijke fietsroutenetwerk in Overijssel zouden zijn weggehaald;
  • Gastvrij Overijssel aangeeft dat de huidige LF-routes door de provincie Overijssel hun langste tijd hebben gehad,

  van mening dat

  • bewegwijzerde langeafstandfietsroutes van belang zijn voor de vakantiefietser en de recreatieve langeafstandfietser;

  het een onwenselijke situatie zou zijn dat deze fietsers zodra ze de Overijsselse provinciegrens passeren de routebordjes van hun fietsroute kwijt raken,

  verzoeken GS te bevorderen dat de provincie Overijssel opgenomen blijft in grensoverschrijdende fietsroutes voor de langeafstandfietser

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Luuk Folkerts Partij voor de Dieren

  Hans Nooter PvdA

  Eva Schaaij SP

  Kees Slingerland GroenLinks


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, SGP, Groep Schönbaum, PVV

  Tegen

  OCL, MO, Forum voor Democratie