Motie Reptielen opnemen in aandachts­soor­ten­lijst


13 december 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 13 december 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

- de aandachtssoortenlijst onderdeel uitmaakt van de bijlagen bij het Statenvoorstel Kaderstelling en investeringsvoorstel natuurbeleid (PS/2017/833);

- reptielen als soortgroep niet zijn opgenomen in de aandachtssoortenlijst;

- er wel degelijk reptielsoorten zijn die volgens de rode lijst bedreigd zijn en waar leefgebied in Overijssel belangrijk voor is, zoals de zandhagedis en de levendbarende hagedis;

verzoeken GS

- reptielen als soortgroep op te nemen in de aandachtssoortenlijst;

- de voor Overijssel relevante soorten van rode lijst reptielen[1] op te nemen in de aandachtssoortenlijst;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

[1] http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-reptielen


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66, VVD

Tegen

CDA, PVV, SGP, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Afstemmen provinciale vrijstellingslijst en aandachtssoortenlijst

Lees verder

Motie uitfaseren geitenhouderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer