Motie Reptielen opnemen in aandachts­soor­ten­lijst


13 december 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 13 december 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

- de aandachtssoortenlijst onderdeel uitmaakt van de bijlagen bij het Statenvoorstel Kaderstelling en investeringsvoorstel natuurbeleid (PS/2017/833);

- reptielen als soortgroep niet zijn opgenomen in de aandachtssoortenlijst;

- er wel degelijk reptielsoorten zijn die volgens de rode lijst bedreigd zijn en waar leefgebied in Overijssel belangrijk voor is, zoals de zandhagedis en de levendbarende hagedis;

verzoeken GS

- reptielen als soortgroep op te nemen in de aandachtssoortenlijst;

- de voor Overijssel relevante soorten van rode lijst reptielen[1] op te nemen in de aandachtssoortenlijst;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

[1] http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-reptielen


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66, VVD

Tegen

CDA, PVV, SGP, 50Plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer