Wijziging herziening deel­gebied Midden


25 mei 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het

ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/310 B:

De tekst:

De overige delen van het gebied (het zgn. deelgebied Midden en Zuid) te ontwikkelen zoals eerder besloten bij de ruimtelijke visie van 2010

te wijzigen in:

Van de overige delen het zgn. deelgebied Zuid te ontwikkelen zoals eerder besloten bij de ruimtelijke visie van 2010 en voor het deelgebied Midden een herziene ruimtelijke visie te ontwikkelen.


Toelichting:

In de huidige plannen worden evenementen toegestaan in de werkparken die gepland staan in deelgebied Midden, waarbij de geluidsgrenzen mogen worden overschreden. Dit is ook toegestaan in het broedseizoen. In de omliggende natuur rond de werkparken broeden veel kwetsbare vogels. Onze fractie is van mening dat het niet gewenst is in de broedperiode evenementen toe te laten waarbij de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie worden overschreden. Daarom vragen wij voor een herziening van de ruimtelijke visie voor dit gebied.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP

Tegen

ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer