Motie stimu­lering eiwit­tran­sitie


6 juli 2016

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 8 juli 2016.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • Overijssel als kennis- en landbouweconomie een belangrijke rol kan vervullen in de verduurzaming van de voedselproductie;
  • Het college (onder andere) in het coalitieakkoord aangeeft duurzaamheid in de Agro & Food sector te versterken en innovatie wil stimuleren;

Constaterende dat:

  • de productie van vlees een aanmerkelijk groter beslag legt op het landbouwareaal en de milieuruimte dan de productie van graan;
  • de productie van vlees aanzienlijk veel broeikasgasemissies tot gevolg heeft;
  • beduidende CO2 besparingen kunnen worden behaald met de vermindering van vleesconsumptie;
  • via plantaardige eiwitten meer oplossingen gecreĆ«erd kunnen worden om het hoofd te bieden aan de toenemende voedselbehoefte in de wereld dan via de minder efficiĆ«nte productie van dierlijke eiwitten;
  • Vivera bewijst dat er een brede afzetmarkt is voor lokaal geteelde en geproduceerde plantaardige producten;

Roepen GS op:

  • de productie van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren;
  • (startende) ondernemers die gericht zijn op innovatie binnen de duurzame transitie van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten naar equivalenten van plantaardige oorsprong en zich in Overijssel willen vestigen of gevestigd zijn te helpen bij het vinden van kapitaal en deze te verbinden met onderzoeksinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven;

en gaan over tot de orde van de dag.


Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA, D663

Tegen

SP, VVD, 50Plus, SGP, PVV, D662

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer