Motie (vreemd aan de orde van de dag) duurzaam consu­meren


25 januari 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 januari 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • draagvlakvergroting een belangrijk voorwaarde is om klimaatverandering tegen te gaan;
  • bewustwording daarin een essentieel element is;
  • consumenten met mes en vork een groot verschil kunnen maken in de reductie van broeikasgasemissies;
  • GS de transitie naar de productie van meer plantaardige eiwitten ondersteunt (in Agro & Food programma);
  • om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen het noodzakelijk is minder vlees en zuivel te consumeren (WRR, Chatham House, RIVM, VN);
  • als we in Nederland allemaal één dag geen vlees zouden eten, dat net zo veel effect zou hebben als 1 miljoen auto's van de weg halen

roepen GS op

  • Voorlichtingscampagnes op het gebied van vermindering van vlees- en zuivelconsumptie aan te jagen;
  • Minimaal één vleesvrije dag per week in te stellen binnen de eigen organisatie,

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, CU, D66, VVD, PVV, SGP, 50Plus, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer