Dolfi­narium geen geschikte beloning voor kinderen


26 maart 2016

Oproep aan wethouder Hengelo : Dolfinarium geen geschikte beloning voor kinderen

De Partij voor de Dieren heeft de Hengelose Wethouder Marcel Elferink (CDA) een brief geschreven, waarin hij wordt verzocht af te zien van het plan om een groep schoolkinderen als beloning naar het Dolfinarium te sturen.

De kinderen hadden gezamenlijk zwerfafval uit de natuur verzameld. Op een bijeenkomst over afvalbesparing, kondigde de wethouder aan dat hij de kinderen zou belonen met een dagje naar het Dolfinarium. Dit tot ontsteltenis van enkele toehoorders. Velen vonden de keuze voor het Dolfinarium uiterst ongelukkig, wegens de consternatie die er de laatste weken rondom het Dolfinarium is ontstaan. Undercoverbeelden van het programma Rambam hebben aangetoond dat de dolfijnen in veel te kleine bassins verblijven, er chloor in het water zit en dat er ontuchtige handelingen met de dieren wordt gepleegd. Volgens de makers van het programma, bewijzen de beelden bovendien dat het Dolfinarium niet als dierentuin, maar als circus beschouwd dient te worden. Volgens nieuwe wetgeving betekent dit, dat deze wilde dieren niet meer geëxploiteerd zouden mogen worden.

De Partij voor de Dieren laat de wethouder weten, dat ze het uiterst ongepast vindt om kinderen aan dit soort dieronvriendelijke praktijken bloot te stellen. Thomas Fabry: "Ik roep de wethouder op om dit onzalige plan te herzien en om deze kinderen op een diervriendelijkere en ook op een kindvriendelijkere manier te belonen. Dit soort initiatieven dient op passende wijze beloond te worden, maar een uitje naar het Dolfinarium is dit zeker niet. Na de beelden van Rambam, kan niemand daar nog om heen.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Provincie Overijssel keurt investering in kernwapens goed

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel vindt het niet erg dat ambtenarenpensioenfonds ABP investeert in kernwapen...

Lees verder

PvdD vraagt opheldering over mestvergister Zenderen

De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Maij om opheldering omtrent de commotie die is ontstaan rond de vergunningverlen...

Lees verder