PvdD vraagt ophel­dering over mest­ver­gister Zenderen


18 april 2016

De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Maij om opheldering omtrent de commotie die is ontstaan rond de vergunningverleningsprocedure van een mestfabriek in Zenderen. De partij heeft grote bezwaren tegen de realisatie van de mestfabriek door Twence.

De discussie over het al dan niet plaatsen van een mestfabriek door afvalverwerkingsbedrijf Twence in de gemeente Borne werd afgelopen week weer aangezwengeld. De gemeente Borne diende een bezwaar in tegen het ontwerpbesluit van de provincie om een omgevingsvergunning af te geven. Hierop gaf Land- en tuinbouworganisatie LTO aan niets meer met de gemeente Borne te maken te willen hebben. De boerenorganisatie brengt nu Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in stelling en gaat lobbyen in Den Haag. Ook heeft een gesprek tussen LTO en Gedeputeerde Hester Maij plaatsgevonden. De Partij voor de Dieren is verbaasd over de plotselinge lobbyuitbraak en wil van de Gedeputeerde weten of hetgeen met LTO is besproken van invloed is op het verdere proces van de vergunningverlening.

De Partij voor de Dieren is tegen de komst van de mestvergister. Behalve stankoverlast, de risico’s van het ontsnappen van giftige gassen en explosiegevaar, wordt het milieu zwaar belast. "Volgens de plannen zal de mestvergister 250.000 ton mest gaan verwerken en 200.000 kuub afvalwater aan het oppervlaktewater lozen", aldus Statenlid Lia van Dijk. "Mest zit vol met MRSA en andere antibiotica resistente bacteriën en het is bekend dat deze moeilijk uit het water te zuiveren zijn. Daarnaast zijn er jaarlijks 12.000 vrachtwagens nodig om de mestfabriek in Zenderen te bevoorraden. Dit is absoluut ontoelaatbaar.”

Gerelateerd nieuws

Dolfinarium geen geschikte beloning voor kinderen

Oproep aan wethouder Hengelo : Dolfinarium geen geschikte beloning voor kinderen De Partij voor de Dieren heeft de Hengelose...

Lees verder

Mestvergisters slechts symptoombestrijding

Overijssel kent een hoge vee-dichtheid en heeft als gevolg daarvan een enorm mestoverschot. Dit zorgt voor grote schade aan n...

Lees verder