Provincie Over­ijssel keurt inves­tering in kern­wapens goed


14 maart 2016

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel vindt het niet erg dat ambtenarenpensioenfonds ABP investeert in kernwapens. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren stelde deze vragen naar aanleiding van het rapport ‘Don’t bank on the bomb 2015’ van Vredesorganisatie PAX. Deze organisatie doet jaarlijks onderzoek naar investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kernwapenproducenten. Uit het onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat het ambtenarenpensioenfonds ABP opnieuw koploper is in Nederland als het gaat om investeringen in deze massavernietigingswapens. Het gaat om een bedrag van bijna één miljard euro. Ondanks eerdere toezeggingen heeft het ABP zijn investeringsbeleid niet veranderd.

Ook de ambtenaren die voor de provincie Overijssel werken zijn automatisch aangesloten bij het ABP. Over de afgelopen tien jaar is er een bedrag van 69,1 miljoen euro afgedragen door de provincie aan de ABP. De Partij voor de Dieren wilde daarom van Gedeputeerde Staten weten wat zij vindt van het feit dat er met geld van de provincie kernwapens worden ontwikkeld. Ook wilde de partij weten of GS bereid is om het ABP te vragen met spoed de eerdere toezeggingen om het investeringsbeleid te veranderen gestalte geven en daarmee te stoppen met het investeren in kernwapens.

Gedeputeerde Staten antwoordt hierop geen opvatting te hebben over deze investeringen, omdat pensioenfondsen zelf verantwoordelijk zijn voor hun beleggingsbeleid en binnen de wettelijke kaders de vrijheid hebben om in producenten van kernwapens te beleggen. Gedeputeerde Staten zegt dan ook niet bereid te zijn om het ABP te vragen te stoppen met deze investeringen.

Ambtenaren van de provincie kunnen er niet voor kiezen om zich bij een ander pensioenfonds aan te sluiten, en worden dus verplicht om tegen hun zin mee te betalen aan de ontwikkeling van kernwapens. Een ruime meerderheid van de drie miljoen mensen die bij het ABP zijn aangesloten is tegen deze categorie van investeringen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Stop jacht op wilde eend

'Stop de jacht op de wilde eend'. Die oproep doet de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De populat...

Lees verder

Dolfinarium geen geschikte beloning voor kinderen

Oproep aan wethouder Hengelo : Dolfinarium geen geschikte beloning voor kinderen De Partij voor de Dieren heeft de Hengelose...

Lees verder