"Kalf verplicht langer bij koe"


19 februari 2016

Vorige week werd in de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die boeren verplicht om het pasgeboren kalf langer bij de koe te laten.

Abusievelijk heeft de Statenfractie een rapport van MSD Animal Health aangehaald als onderbouwing van de motie. Niet dit rapport, maar rapporten van het Louis Bolk Instituut (De Moederloze Veestapel [1], Investigating marketing opportunities for dairy products from dam rearing systems [2] en Kalveren bij de koe, de natuur werkt [3]) vormen de onderbouwing van de motie. Het Louis Bolk Instituut is een internationaal kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Deze onderzoeken tonen dat het houden van het kalf bij de koe positieve effecten heeft op de diergezondheid en het dierenwelzijn. Het is op basis van deze publicaties, gesprekken en werkbezoeken dat de Partij voor de Dieren de motie heeft ingediend.

[1] http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie/?pubID=2550
[2] http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie/?pubID=2818
[3] http://www.louisbolk.org/downloads/1756.pdf