Kolganzen jarenlang onnodig onder vuur


2 maart 2016

Zwolle – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Overijssel stopt met het doden van kolganzen. Uit onderzoek in opdracht van onder andere diezelfde provincie, is namelijk gebleken dat het zinloos is deze dieren te doden. Het afschieten van de ganzen veroorzaakt juist meer landbouwschade: de vogels stellen hun vertrek vanuit Nederland uit, eten bij elke verjaging extra gras en komen het jaar erop in dezelfde aantallen weer terug vanuit Siberië.

Onderzoekers van onder meer de Radboud Universiteit en SOVON concluderen na meerjarig onderzoek, dat een geïsoleerd, alleen op provinciale schaal ontwikkeld beleid, niet leidt tot een verlaging van de totale schadebedragen in de landbouw. Alleen beleid over de gehele trekroute van de vogels tot in Siberië zou kunnen helpen. Zonder Siberisch beleid is afschot van kolganzen dus zinloos. De Partij voor de Dieren wil daarom een onmiddellijke stop op dit afschot.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal overwinterende ganzen vanaf 2000 is gestabiliseerd en dat dit vooral komt door een verminderd broedsucces in de Russische gebieden. Deze broedaantallen zijn afhankelijk van het voedselaanbod voor roofdieren in het gebied. De laatste jaren is er door klimaatverandering minder voedsel voor roofdieren, waardoor meer ganzennesten aangevallen worden en het aantal ganzen is daardoor gestabiliseerd.

Afschot leidt hooguit tot een lokale afname van de populatie, die vermoedelijk wordt gecompenseerd door meer jongen in de broedgebieden. Verhoogd afschot zal verder niet leiden tot een belangrijke vermindering van schade. Sterker nog, extra verjaging (of bejaging) kan leiden tot uitgestelde voorjaarstrek, een grotere voedselbehoefte van de ganzen en dus meer schade, zo concluderen de onderzoekers.