Meldpunt jacht­mis­standen Over­ijssel geopend


4 oktober 2015

Zwolle – De Partij voor de Dieren heeft deze week een “Meldpunt Jachtincidenten Overijssel” in het leven geroepen.

Bij dit digitale meldpunt kan iedereen jachtmisstanden, overlast en intimidatie door jagers melden. Sinds het begin van het jachtseizoen mogen jagers weer hazen, konijnen, fazanten, eenden en duiven doodschieten. Deze ‘plezierjacht’ is jaarlijks de oorzaak van veel dierenleed en hinder voor passanten en omwonenden. Bent u getuige van een jachtincident, ondervindt u overlast door jagers of wilt u een jachthut melden? Stuurt u dan en mail naar jachtincidentenoverijssel@partijvoordedieren.nl

De Partij voor de Dieren is van mening dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust gelaten dienen te worden en is pertinent tegenstander van alle vormen van jacht. Zolang er nog geen verbod van kracht is, moet de jacht in ieder geval volgens de regels verlopen en zo transparant mogelijk zijn. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat jagers de regels overtreden doordat ze op andere dan de vrijgestelde diersoorten schieten, dieren verwonden maar ze niet doden, passanten intimideren en overlast veroorzaken en doordat ze vlakbij openbare wegen en woonhuizen lopen te schieten. Ook worden honden en weidedieren opgejaagd door het geknal.

Met de gegevens die middels het meldpunt verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie er in Overijssel voor staat en kan ze blijven aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie en het Rijk. In Nederland worden jaarlijks twee miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende plezierjagers “naar de eeuwige jachtvelden” geschoten. Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van de Nederlandse bevolking tegen de plezierjacht is. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van “beheer” weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans, zijn vaak niet direct dood en lijden nodeloos veel pijn.