Ook inwoners Dalfsen zijn mega­stallen zat


23 oktober 2015

Dalfsen – Is het in Mariënheem een varkensboer die omwonenden slapeloze nachten bezorgt, in Dalfsen houdt de komst van 175.000 kippen de gemoederen bezig. Volgende week besluit de gemeente Dalfsen over de nieuwe vestiging van een kippenstal. De omwonenden vrezen voor hun gezondheid en voor overlast.

De inwoners van Dalfsen strijden al jaren tegen de komst van de kippenstal en willen dat de gemeente afziet van het verlenen van medewerking aan het pluimveebedrijf. Ruim tweehonderd handtekeningen en zeven bezwaren zijn ingediend tegen de komst van de nieuwe grote kippenschuur. De omwonenden vrezen overlast en achten het gevaar voor de volksgezondheid te groot. Ook staan het welzijn en de verzorging van de dieren in megastallen te zeer onder druk. Daarnaast passen de megabedrijven niet in het landschap en hebben ze nadelige gevolgen voor milieu en natuur.

In Dalfsen zijn er naast de plannen voor de kippenstal, ook plannen voor de uitbreiding van een kalvermesterij en een eendenfokkerij. Voor omwonenden is de maat vol. Volgens Lia van Dijk, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Overijssel, groeit het verzet tegen de alsmaar uitdijende vee-industrie en de voorkeursbehandeling die deze grote vervuilers krijgen in de provinciale en gemeentelijke politiek. “Burgers vragen zich af wanneer bestuurders en politici eens naar hen gaan luisteren. Er is allang geen draagvlak meer voor dit soort megabedrijven”, stelt Van Dijk.

In Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht heeft de komst van megastallen geleid tot een provinciaal burgerinitiatief. Hierbij riepen in totaal bijna honderdduizend burgers de politiek op om megastallen tegen te houden en de intensieve veehouderij te verduurzamen. Ook lokaal verzetten omwonenden, al dan niet verenigd in lokale groepen, zich tegen de komst van megastallen.