PvdD vraagt om ophel­dering vergun­ning­ver­lening beruchte varkensboer


19 oktober 2015

Maandagavond 19 oktober heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel een zeer geslaagde informatieavond voor de bewoners van Mariënheem georganiseerd, naar aanleiding van de plannen van varkensbaron Straathof voor een megastal met 11.000 varkens. De onderwerpen stank, verkeersveiligheid, gezondheid, natuur, milieu, dierenwelzijn én de mogelijkheden die de burgers hebben om hiertegen in actie te komen zijn toegelicht. Duidelijk is geworden dat de burgers van Mariënheem strijdbaar zijn en alle mogelijkheden zullen benutten om tegen de komst van deze megastal in beroep te gaan.

7 oktober 2015

Afgelopen juli gaf de provincie Overijssel, middels het toekennen van een natuurbeschermingswetvergunning, groen licht voor het openen van een nieuwe megavarkensstal van 11.000 varkens in Mariënheem. Inwoners van de gemeente Raalte hebben van hem een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over zijn plannen.

De eigenaar van het bedrijf is de beruchte varkensbaron Straathof, die inmiddels in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen. Op beelden van de Duitse politie is te zien wat een verschrikkelijk dierenleed hij veroorzaakt in zijn stallen. Straathof is ook in Nederland meerdere malen vervolgd wegens misstanden op zijn veebedrijven.

De gemeente Buren uit Gelderland, heeft tot nu toe al zo`n 1 miljoen aan proceskosten gespendeerd aan rechtszaken rondom een andere megastal van Straathof. Het gaat ook hier om het overtreden van milieu- en dierenwelzijnsregels. De kans dat deze notoire overtreder ook in Overijssel de fout in gaat, is aanzienlijk.

In reactie op vragen van fractievoorzitter Lia van Dijk van de Partij voor de Dieren, zegt gedeputeerde Maij niet op de hoogte te zijn geweest van deze feiten bij het afgeven van de Nb-wet vergunning. Bovendien vallen de misstanden volgens haar buiten het kader van de Natuurbeschermingswet. Van Dijk: “Het is betreurenswaardig dat zo’n ondernemer in onze provincie niets in de weg wordt gelegd en de provincie daar in de toekomst ook niets aan gaat doen”.

De beelden van de Duitse politie zijn hier te vinden:

http://www.stern.de/wirtschaft/news/schweinebaron-straathof---der-grausame-alltag-bei-europas-groesstem-zuechter-3252364.html