Partij voor de Dieren wil maat­re­gelen wildaan­rij­dingen Over­ijssel


2 november 2015

Zwolle – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel vraagt de provincie om een pilot te starten met open wegbermen om aanrijdingen met reeën te voorkomen.

Elk jaar vinden er ongeveer 800 aanrijdingen met reeën plaats in de provincie Overijssel. Dit heeft niet alleen een jaarlijks schadebedrag van ruim € 1.500.000,- tot gevolg, maar ook verwondingen bij zowel mens als dier. De meeste reeën overleven een aanrijding niet. Het is daarom noodzakelijk dat er voldoende infrastructurele maatregelen worden getroffen om aanrijdingen te voorkomen.

Onlangs heeft Natuurmonumenten een proef gedaan met open wegbermen in Gelderland. De vegetatie langs de wegen werd kort gemaaid, zodat het overzicht verbetert en zowel automobilisten als reeën elkaar eerder opmerken en aanrijdingen worden voorkomen. De proef in Gelderland is dan ook zeer succesvol gebleken, en er komen zelfs vrijwel geen aanrijdingen meer voor op deze locaties. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Utrecht recent besloten ook een pilot te starten met open wegbermen.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom het college van Gedeputeerde Staten in Overijssel gevraagd om ook in deze provincie, waar aanrijdingen met wild jaarlijks honderden dieren het leven kost, een dergelijke proef met open wegbermen te starten. Als het college zich hiertoe bereid verklaart, dan zal er naar geschikte locaties moeten worden gezocht, waar de overige flora en fauna niet verstoord zullen worden.

Statenlid Lia van Dijk: “Wij hopen dat het college in navolging van andere provincies ook in Overijssel een pilot met open wegbermen zal gaan starten. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het afschieten van reeën niet leidt tot een vermindering van het aantal aanrijdingen. De Partij voor de Dieren zal er daarom op blijven aandringen dat hieraan een einde komt en pleiten voor andere maatregelen, waaronder het creëren van open wegbermen, die de verkeersveiligheid wel aantoonbaar verbeteren.”