Over­ijssel komt otter­af­spraken niet na


8 april 2019

De provincie Overijssel verzuimt al jarenlang otterknelpunten op te lossen, ondanks een bindende uitspraak van de Raad van State. De Partij voor de Dieren vindt deze nalatigheid van de provincie beschamend en stelt opnieuw vragen aan het college.

Sinds 2014 zijn er zeker 69 otters doodgereden in Overijssel. Dat is maar liefst een derde van de hele Nederlandse populatie, die nog lang niet stabiel is. Omdat verkeer de belangrijkste doodsoorzaak is onder otters, heeft de Raad van State in 2014 de provincie verplicht om zogenaamde otterknelpunten op te lossen. Op wegen waar veel otters worden doodgereden moet de provincie maatregelen nemen. De knelpunten hadden uiterlijk mei 2016 opgelost moeten zijn, maar keer op keer blijkt dat de provincie verzuimt.

Luuk Folkerts, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “De otter is een beschermde diersoort, maar de provincie neemt die bescherming niet serieus. Daar moet snel verandering in komen”.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie zich niet alleen aan de uitspraak van de rechter moet houden, maar meer moet doen om de otter te beschermen. Zo is bij de reconstructie van de N375 geen enkele voorziening aangebracht voor otters, terwijl op die weg al meerdere otters zijn doodgereden. Het college heeft aangegeven bij werkzaamheden aan wegen rekening te houden met mogelijke knelpunten, maar ook deze toezegging lijkt dus niet te worden nagekomen.