Weg met gif


26 april 2019

Deze week zond Zembla weer een nieuwe aflevering uit over gifgebruik. Landbouwgif vormt een gevaar voor natuur, dier, mens en milieu. Vooral in de lelieteelt wordt veel gespoten, ook in Overijssel. Zolang er nog geen landelijk of Europees verbod is op het gebruik van landbouwgif, zoals glyfosaat (roundup), vinden wij dat de provincie er alles aan moet doen om gif uit Overijssel te weren.

Deze week ontvingen we ook de antwoorden op onze schriftelijke vragen hierover.

Wordt vervolgd!

Gerelateerd nieuws

Overijssel komt otterafspraken niet na

De provincie Overijssel verzuimt al jarenlang otterknelpunten op te lossen, ondanks een bindende uitspraak van de Raad van St...

Lees verder

PvdD: intrekken beleidsregel is onbehoorlijk bestuur

De Partij voor de Dieren dient woensdag in Overijssel een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Ten Bolscher. De gedeput...

Lees verder