Paasvuren dodelijk voor dieren


19 april 2018

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten over paasvuren die elk jaar worden ontstoken in Overijssel. Omdat de stapels snoeihout – sommige worden tientallen meters hoog – over een periode van enkele weken of maanden worden opgebouwd, bestaat er een aanzienlijke kans dat (beschermde) diersoorten zich daarin vestigen. Het ontbranden van deze vestigingsplaatsen, zonder inspectie vooraf, is volgens de Partij voor de Dieren in strijd met de Wet natuurbescherming.

De vragen zijn hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

PvdD: Volksgezondheidsrisico's geitenhouderijen onacceptabel

De Partij voor de Dieren pleit vandaag in de Statenvergadering voor het uitfaseren van de geitenhouderij in de provincie vanw...

Lees verder

Jij kan een einde maken aan megastallen!

Lees verder