PvdD: Volks­ge­zond­heids­risico's geiten­hou­de­rijen onac­cep­tabel


7 maart 2018

De Partij voor de Dieren pleit vandaag in de Statenvergadering voor het uitfaseren van de geitenhouderij in de provincie vanwege risico’s voor de volksgezondheid. Het aantal extra gevallen van longontsteking in Overijssel die direct zijn toe te schrijven aan de geitensector wordt door de GGD geschat op 380 per jaar.

In opdracht van de Provinciale Staten heeft de GGD een rapport opgesteld over de gezondheidsrisico’s van omwonenden van geitenhouderijen in Overijssel. Uit de doorberekening blijkt dat er gemiddeld per jaar 380 extra gevallen van longontsteking zijn in de provincie door 56 geitenboerderijen.

De Partij voor de Dieren vindt dat onacceptabel. Dat zijn gemiddeld 7 gevallen van longontsteking per jaar per geitenhouder, die vermeden hadden kunnen worden. Volksgezondheid moet boven economische belangen worden gesteld. De partij is van mening dat het wegnemen van de bron de beste manier is om deze gezondheids­problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent dat er ingegrepen zal moeten worden in de bestaande geitenhouderijen. In een motie zal het college worden gevraagd een plan op te stellen de sector uit te faseren.

De motie is hier te vinden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bedreiging natuurgebied Lonnekerberg

Vandaag bezocht de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Overijssel de Lonnekerberg. We kregen hier een zeer informatiev...

Lees verder

Paasvuren dodelijk voor dieren

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten over paasvuren die elk ...

Lees verder