PvdD hoopt op verdub­beling in Staten en Eerste Kamer


Luuk Folkerts lijst­trekker in Over­ijssel

13 november 2018

De Partij voor de Dieren neemt volgend jaar in twaalf provincies deel aan de Provinciale Statenverkiezingen. Tevens doet de partij mee in zeven waterschappen. In Overijssel is huidig fractievoorzitter Luuk Folkerts de beoogd lijsttrekker.

Sinds de verkiezingen van 2015 is de Partij voor de Dieren met 18 Statenleden vertegenwoordigd in tien provincies, te weten Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg Gelderland, Overijssel en Flevoland. De PvdD wil haar vertegenwoordiging uitbreiden met zetels in Drenthe en Zeeland. Ook in het aantal vertegenwoordigers per provincie ziet de partij op basis van de peilingen groeimogelijkheden, in landelijke peilingen staat de Partij voor de Dieren al geruime tijd op 8 zetels.

Veel besluitvorming in de provincie raakt direct aan dieren, natuur en milieu. Belangrijke regionale thema’s voor de PvdD zijn de plezierjacht, natuurbehoud (biodiversiteit) en het tegengaan van megastallen (vee-industrie).

De Partij voor de Dieren ziet ook grote mogelijkheden om via winst in Provinciale Staten het aantal zetels in de Eerste Kamer fors uit te breiden, en daarmee een doorslaggevende stem te krijgen en de druk op de coalitie voor een duurzamer beleid op te voeren.

Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Niko Koffeman: “Het kabinet legt het lot van de 2 miljoen dieren die jaarlijks gedood worden door hobbyjagers, volledig in handen van de provincies. Het faunabeleid van de provincies is tot nu zeer dieronvriendelijk. Alle natuurschoon die in de Provinciale volksliederen bezongen wordt, zoals de populatie weidevogels, duingebieden, natuurgebieden en akkerranden, staat sterk onder druk of is zelfs al verdwenen. Een sterke Partij voor de Dieren kan daar verandering in brengen.”

Het partijbestuur legt de ontwerpkandidatenlijsten en het ontwerpverkiezingsprogramma voor aan haar leden op het congres van 9 december.

De kandidaat-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 zijn:

Drenthe – Thea Potharst

Flevoland – Leonie Vestering

Friesland – Rinie van der Zanden

Gelderland – Luuk van der Veer

Groningen – Ankie Voerman

Limburg – Pascale Plusquin

Noord-Holland – Fabian Zoon

Noord-Brabant – Marco van der Wel

Overijssel – Luuk Folkerts

Utrecht – Hiltje Keller

Zeeland – Trees Janssens

Zuid-Holland – Carla van Viegen

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer wordt tijdens het voorjaarscongres behandeld. De concept-kandidatenlijst zal voor de verkiezingen voor Provinciale Staten gepubliceerd worden. Niko Koffeman is opnieuw de beoogd lijsttrekker.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PAS op de plaats

Het nationale stikstofbeleid is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Dat is de uitspraak die het Europese Hof vandaag ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt kandidatenlijst Overijssel vast

Zwolle, 10 december 2018 – Op het congres van de Partij voor de Dieren zijn de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- ...

Lees verder