Partij voor de Dieren stelt kandi­da­ten­lijst Over­ijssel vast


Huidig frac­tie­voor­zitter Luuk Folkerts lijst­trekker Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen

10 december 2018

Zwolle, 10 december 2018 – Op het congres van de Partij voor de Dieren zijn de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2019 unaniem vastgesteld. Huidig fractievoorzitter in Overijssel Luuk Folkerts is gekozen tot lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen.

Waterschappen en provincies zijn belangrijke overheidslagen voor de Partij voor de Dieren, omdat daar veel verschil wordt gemaakt voor dier, natuur en milieu. Op het gebied van onder andere waterkwaliteit, jacht, natuurbehoud (biodiversiteit) en het tegenhouden van megastallen valt nog veel winst te behalen.

Voor het eerst doet de Partij voor de Dieren mee in alle 12 provincies bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. De partij ziet ook mogelijkheden om via winst in Provinciale Staten het aantal zetels in de Eerste Kamer fors uit te breiden, daarmee een doorslaggevende stem te krijgen en de druk op het kabinet voor een duurzamer beleid op te voeren.

Afgelopen zondag vond het landelijk congres van de Partij voor de Dieren plaats in Bussum, waarbij de kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen zijn vastgesteld. De volledige lijst voor Overijssel ziet er als volgt uit:

Kandidatenlijst Provinciale Verkiezingen 2019

 1. Luuk Folkerts
 2. Gilia Hanskamp
 3. Jacintha Beuks
 4. Thomas Fabry
 5. Wine Krol
 6. Wilco Bonestroo
 7. Jeanette Hoogenboom
 8. Nelianne Vroegindeweij
 9. Jenniska Verweij
 10. Ellen Otten
 11. Cathe Navis

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD hoopt op verdubbeling in Staten en Eerste Kamer

De Partij voor de Dieren neemt volgend jaar in twaalf provincies deel aan de Provinciale Statenverkiezingen. Tevens doet de p...

Lees verder

Overijssel weigert bij te dragen aan Urgenda-doelstelling

Zwolle, 19 december 2018 – De provincie Overijssel zet geen stap extra om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Een voo...

Lees verder