Over­ijssel zet laffe jacht­me­thoden in op wilde zwijnen


9 december 2015

Weinig jachtmethoden zijn zo laf als het gebruik van schijnwerpers en restlichtversterkers. Verboden op basis van de Benelux-overeenkomst, maar op grond van een ontheffing van de provincie Overijssel wordt er nu ’s nachts met restlichtversterkers op wilde zwijnen gejaagd bij het Natura-2000 gebied Engbertsdijksvenen. Notabene daags na de uitspraak van de Raad van State, waaruit blijkt dat in en rond natuurgebieden niet op ganzen gejaagd mag worden omdat het beschermde dieren verstoord.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de uitspraak van de Raad van State vorige week over het verbod op ganzenafschot rondom N2000 gebieden, voor alle soorten dieren geldt. Voor verstoring van dieren in N2000 gebieden maakt het namelijk niet uit of dat dit door de ganzenjacht of door de jacht op andere dieren zoals wilde zwijnen gebeurt. De verstoring zal alleen maar toenemen nu men ook ’s nachts wil jagen.

De partij zet verder vraagtekens bij de genomen preventieve maatregelen om eventuele schade tegen te gaan en wil hier opheldering over. Ook wil de partij inzicht in de werkelijk geleden schade door boeren in de directe omgeving aldaar. De provincie zegt plotseling informatie over vier ontbrekende schadegevallen te hebben gekregen van het Faunafonds.

Fractievoorzitter Lia van Dijk: ”Het is ronduit verbijsterend dat de provincie Overijssel in strijd met de uitspraak van de Raad van State, vasthoudt aan de mogelijkheid om ’s nachts stropersmethoden te gebruiken om wilde zwijnen bij Natura-2000 gebied Engbertsdijksvenen af te schieten. Dieren genieten weliswaar wettelijke bescherming, maar kunnen er nog altijd niet op rekenen. Als zelfs een uitspraak van de Raad van State onvoldoende is om dieren de bescherming te bieden die ze rechtens toekomt, is er iets grondig mis in dit land. Wij willen dat de jacht onmiddellijk wordt gestaakt.”