PvdD Over­ijssel: zet verjaag­sys­temen met laser in om ganzen te verjagen


9 december 2015

Op initiatief van de Partij voor de Dieren gaat Gedeputeerde Staten starten met een pilot met verjaagsystemen met laser, als alternatief voor het huidige afschotbeleid van ganzen. De laser is een effectief en ongevaarlijk middel dat kan worden ingezet om ganzen van velden te verjagen en zo schade aan gewassen te voorkomen.

Meermaals is de provincie Overijssel door de Raad van State op de vingers getikt over het huidige afschotbeleid. De Partij voor de Dieren is van mening dat er een ander ganzenbeleid moet komen, waarin diervriendelijke verjaagmethoden het uitgangspunt vormen. Uit onderzoek van SOVON al eerder gebleken dat afschot niet effectief is om de ganzenpopulatie te beteugelen en daarmee schade aan gewassen te voorkomen. Om deze schade te compenseren wordt veel geld betaald. De Partij voor de Dieren is van mening dat innovatieve en diervriendelijkere methoden nu een kans moeten krijgen.

Lia van Dijk, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Overijssel: “Wij zijn verheugd dat Overijssel nu een pilot wil starten met verjaagsystemen met laser. De resultaten van het gebruik kunnen goed gemonitord worden en het gebruik is bij succes eenvoudig uit te breiden. De boeren die in samenwerking met bedrijven die verjaagsystemen met laser aanbieden de laser hebben gebruikt zijn allemaal positief over de effecten.”

Een verjaagsysteem met laser verspreidt een groene laserstraal tot wel 2 km en wordt door een gans als fysiek object waargenomen. De laser wordt daardoor als een gevaar gezien door vogels. Een verjaagsysteem met laser biedt daarmee de mogelijkheid om vogels relatief diervriendelijk te verjagen, waarmee schade aan gewassen wordt voorkomen en dus kosten worden bespaard. De laser is daarnaast volledig veilig voor zowel mens als dier.