Partij voor de Dieren vraagt ophel­dering over Over­ijs­selse mest


20 november 2017

Zwolle, 20 november 2017 – Onderzoek van het NRC toonde afgelopen week aan dat de vee-industrie stelselmatig op grote schaal fraudeert met mest. Het onderzoek was gericht op Limburg en Brabant. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het zit met de mest in Overijssel en vraagt het college van Gedeputeerde Staten om opheldering.

In een onderzoek naar zware milieucriminaliteit in 2003 constateerde het Korps Landelijke Politiediensten al dat “ernstige overtredingen” aan de orde van de dag zijn in de vee- en veevoerindustrie. Nu toont de schokkende analyse van NRC aan dat de vee-industrie zich in Brabant en Limburg stelselmatig op criminele wijze ontdoet van enorme hopen mest. Zo worden vervoersdocumenten vervalst, gps-controles omzeild en laboratorium monsters gemanipuleerd. De fractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel wil van het college weten of er signalen zijn dat dit ook in Overijssel plaatsvindt en heeft schriftelijke vragen ingediend.

Het mestoverschot zorgt onder andere voor een onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. Zo is het een van de oorzaken voor de enorme achteruitgang van de insectenstand, naast het gebruik van landbouwgif. Onlangs bleek uit metingen van het RIVM dat ammoniakconcentraties blijven toenemen, terwijl in beleid juist uit wordt gegaan van een daling.

De vragen zijn hier te vinden.