Lelystad Airport: Provin­ciale Staten steunen oproep bewoners


4 december 2017

Zwolle, 4 december 2017 - De Overijsselse Statenfracties willen dat eerst het luchtruim boven Nederland opnieuw wordt ingedeeld voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. Tijdens de Statenvergadering van 13 december dient de Partij voor de Dieren samen met de overige Statenfracties een motie in waarin de gedeputeerde wordt oproepen het standpunt van Overijssel kenbaar te maken bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

De minister heeft aangegeven grote zorgvuldigheid te betrachten bij het zoeken naar de juiste oplossingen voor het luchtverkeer van en naar Lelystad Airport. Het aanpassen van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport in het huidige luchtruim is een kortetermijnoplossing met vele beperkingen. De Overijsselse Staten zien liever dat er voor een gedragen en toekomstbestendige oplossing wordt gekozen. Net als een delegatie van inwoners van onder andere Overijssel afgelopen vrijdag al deed, pleiten de Staten voor uitstel en herindeling.

Volgens de fractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel is de uitbreiding van Lelystad Airport in zijn geheel niet toekomstbestendig en hoopt met het indienen van deze motie in ieder geval vertraging te bewerkstelligen. Fractievoorzitter Luuk Folkerts: "We willen op zijn minst dat er in Overijssel boven de 1800 meter gevlogen gaat worden om de overlast voor de natuur en de bevolking te beperken. Hiervoor is herindeling van het luchtruim noodzakelijk."

Lees hier het persbericht voor de protestactie van november 2017 en hier het verslag achteraf.

Lees hier het persbericht van maart 2017.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt opheldering over Overijsselse mest

Zwolle, 20 november 2017 – Onderzoek van het NRC toonde afgelopen week aan dat de vee-industrie stelselmatig op grote schaal ...

Lees verder

Motie reptielen in aandachtssoortenlijst aangenomen

Tijdens de Statenvergadering van 13 december is een door de Partij voor de Dieren ingediende motie aangenomen, waarin wordt g...

Lees verder