Partij voor de Dieren wil alter­na­tieven voor het afschieten van spreeuwen


12 september 2016

Zwolle – Op 18 augustus jl. heeft de provincie Overijssel ontheffing verleend voor het afschieten van spreeuwen aan de Jachtvereniging Kampen, ter voorkoming van schade aan bedrijfsmatig geteelde maïs. De Partij voor de Dieren wil dat er geïnvesteerd wordt in diervriendelijke verjaagmethoden in plaats van het afknallen van vogels.

De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Er resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. De spreeuw is dan ook een beschermde inheemse diersoort, zoals bedoeld in artikel 4 van de Flora- en Fauna Wet.

De provincie kan een ontheffing voor het afschieten van de vogels geven, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moeten eerst voldoende preventieve maatregelen worden ingezet. Volgens de provincie Overijssel zijn knallen met vuurwerk, angstkreten en door het perceel lopen en lawaai maken voldoende preventieve maatregelen om nu tot het afschieten van de vogels over te gaan.

De Partij voor de Dieren wil duidelijkheid van de provincie Overijssel welke akoestische en visuele maatregelen er uit de Handreiking Faunafonds zijn toegepast en waarom die niet zouden werken. Ook wil de partij weten hoeveel er door de provincie besteed wordt aan innovatieve onderzoeken naar alternatieven voor het afschieten van vogels, en wat dit heeft opgeleverd.

Fractievoorzitter Lia van Dijk: “Het gaat slecht met de spreeuwenstand en het afschieten van vogels is wreed en onnodig. Daarom pleiten wij voor diervriendelijke en duurzame alternatieven.”