Stop jacht op wilde eend


11 maart 2016

'Stop de jacht op de wilde eend'. Die oproep doet de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De populatie wilde eenden is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Zo lang de oorzaak daarvan niet duidelijk is, zou er niet meer op de eenden moeten worden gejaagd.

Uit recent onderzoek van Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) blijkt dat de populatie wilde eenden in Nederland de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In het jaar 2000 werden er in ons land nog ruim 500.000 broedparen geteld. Dit jaar zijn dat er twintig procent minder en er lijkt geen einde aan de daling te komen. Bovendien overwinteren steeds minder wilde eenden in ons land.

Die dalende trend houdt voorlopig nog aan, is de verwachting. De precieze reden daarvan is onbekend. Na de zomer geven de onderzoeksinstituten daar meer duidelijkheid over. Natuurmonumenten en de Vogelbescherming hebben staatssecretaris Van Dam (Natuur) al opgeroepen de jacht op de wilde eend op te schorten. Nu is deze soort vrij bejaagbaar in Nederland.

Volgens deskundigen is het tijdelijk stopzetten van de jacht noodzakelijk. Bovendien richten wilde eenden nagenoeg geen schade of overlast aan in ons land. Toch heeft de provincie Overijssel in 2014 voor de maximale periode van vijf jaar een ontheffing verleend om wilde eenden te doden in verband met schadebestrijding.

De Partij voor de Dieren in Overijssel maakt zich zorgen over de stand van de wilde eend. Nu het slecht gaat met de soort, zoals uit onderzoek blijkt, zou de jacht in elk geval tijdelijk moeten worden gestaakt. Te meer omdat ze nauwelijks schade aanrichten. In heel Overijssel bedroeg de getaxeerde schade in 2012 en 2013 door wilde eenden minder dan 500 euro per jaar.

Fractievoorzitter Lia van Dijk: “De zeer geringe schade rechtvaardigt het doden van wilde eenden uit oogpunt van schadebestrijding dus absoluut niet. We vragen daarom aan het provinciebestuur om de ontheffing om op wilde eenden te mogen jagen uit voorzorg direct in te trekken, tot dat duidelijk is wat de oorzaak is van de enorme teruggang van de stand van de wilde eend.”

Ook in de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld om de hobbyacht op de wilde eend stop te zetten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Overijsselse Statenfractie Partij voor de Dieren op bezoek bij bio boerderij Erf1

Vandaag is de fractie op werkbezoek geweest bij boer Harry Prinsen op het Kampereiland. De Partij voor de Dieren gaat in Over...

Lees verder

Provincie Overijssel keurt investering in kernwapens goed

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel vindt het niet erg dat ambtenarenpensioenfonds ABP investeert in kernwapen...

Lees verder