PvdD: intrekken beleids­regel is onbe­hoorlijk bestuur


Partij kondigt motie van wantrouwen aan

14 oktober 2019

De Partij voor de Dieren dient woensdag in Overijssel een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Ten Bolscher. De gedeputeerde heeft maandag aangekondigd nieuwe beleidsregels in te trekken, na protest van boeren bij het provinciehuis in Zwolle. Volgens de Partij voor de Dieren getuigt dit van onbehoorlijk bestuur.

Na de uitspraak van de Raad van State in mei was de vergunningverlening binnen de Wet natuurbescherming stopgezet, omdat het Nederlands stikstofbeleid faalt. De gedeputeerde staten van Overijssel hebben samen met alle andere provincies beleidsregels opgesteld, waardoor per 11 oktober weer vergunningen kunnen worden verleend. Gedeputeerde Ten Bolscher benadrukte daarbij het belang van de uniformiteit in de uitgangspunten en handelswijze van alle provincies.

Dat leek een weloverwogen besluit. Maar nu is de gedeputeerde gezwicht voor het protest van boeren bij het provinciehuis en trekt hij de beleidsregels voor de landbouw in. Volgens de Partij voor de Dieren maakt Ten Bolscher zich hiermee compleet ongeloofwaardig. Luuk Folkerts, fractievoorzitter: “Het kan niet zo zijn dat je het ene moment een besluit neemt om dit het volgende moment in te trekken onder druk van protest en dreiging. Als de provincie hier haar beleidskeuzes op gaat baseren is het einde zoek. Alle sectoren moeten bijdragen aan een oplossing van het stikstofprobleem, zeker de landbouw. Die zorgt immers voor de meeste stikstofdepositie. Het is begrijpelijk dat boeren duidelijkheid willen, maar het opschorten van beleid zorgt daar absoluut niet voor”.

Gerelateerd nieuws

Weg met gif

Deze week zond Zembla weer een nieuwe aflevering uit over gifgebruik. Landbouwgif vormt een gevaar voor natuur, dier, mens en...

Lees verder

Provincie neemt stikstof nog steeds niet serieus

De provincie Overijssel weigert het stikstofprobleem nog steeds serieus te nemen. In de provinciale begroting voor 2020 wordt...

Lees verder