PvdD ziet kansen voor provincie met nieuwe Wet Natuur­be­scherming


5 december 2016

Zwolle - Komende woensdag 7 december behandelt Provinciale Staten de gewijzigde omgevingsverordening die invulling moet geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden van de provincie per 1 januari 2017. De provincie zet in op een “beleidsarme“ overname van bestaand beleid. Een gemiste kans, volgens de Partij voor de Dieren.

Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Daarmee krijgt de provincie meer verantwoordelijkheid over de natuur. De PvdD wil dat de provincie deze kans aangrijpt voor een ambitieuzer natuurbeleid.

Landelijk holt de biodiversiteit achteruit en dat het ook slecht gaat met de natuur in Overijssel is geen nieuws meer. In een provincie waar 70% van de ruimte wordt gebruikt voor landbouw is dat niet verwonderlijk. Met zoveel intensieve veeteelt en sterke lobby uit die industrie is weinig ruimte meer over voor echte natuur. “Zelfs een provincie als Brabant toont, ondanks enorme vee-dichtheid, meer ambitie in haar verordening”, stelt Lia van Dijk, fractievoorzitter van de PvdD.

De Partij voor de Dieren komt dan ook met maar liefst met 12 amendementen op de omgevingsverordening die tot verbeteringen van de voorgestelde kaders voor het natuurbeleid moeten leiden. Zo wil de partij dat natuur actief beschermd wordt en er niet bemest wordt zonder vergunning bij Natura 2000 gebieden, geen jacht plaatsvindt zonder noodzaak, ganzen rustgebieden krijgen en de vrijstellingslijst schrappen waarop dieren staan die gedood kunnen worden.

Gerelateerd nieuws

PvdD: Weiger vergunning omstreden varkensbaron Straathof

De Partij voor de Dieren roept het college van Raalte op om de beruchte varkensbaron Adriaan Straathof geen vergunning te ver...

Lees verder

PvdD onderzoekt maatregelen bescherming otters

De Partij voor de Dieren wil van de provincie Overijssel weten welke maatregelen er genomen zijn om het aantal verkeersslacht...

Lees verder