Stop jacht op wild konijn


19 augustus 2016

Zwolle – De konijnenepidemie die zich in Nederland snel verspreidt kan desastreuze gevolgen hebben voor de konijnenpopulatie. De Partij voor de Dieren vraagt de provincie Overijssel dan ook te stoppen met de jacht op het wilde konijn.

Zowel tamme als wilde konijnen worden getroffen door de dodelijke konijnenziekte VHS. Tamme konijnen kunnen echter ingeënt worden tegen het, voor mensen ongevaarlijke, RHD2virus. Voor het wilde konijn vrezen dierenartsen en wetenschappers ernstige gevolgen. Zo waarschuwt de Universiteit Utrecht dat kwetsbare populaties onder een kritieke ondergrens kunnen komen, als gevolg van het hardnekkige virus.

Wilde konijnen zijn belangrijk voor de natuur. Ze gaan verruiging van het landschap tegen en zijn een voedselbron voor roofdieren als vossen. Desondanks staan ze op de lijst van vrij bejaagbare soorten. Afgelopen maandag 15 augustus is de jacht op het konijn weer geopend. De Partij voor de Dieren in Overijssel vraagt Gedeputeerde Staten de jacht, in ieder geval tijdelijk, stil te leggen, in verband met de populatiebedreigende epidemie.

Eerder dit jaar werd er al een burgerinitiatief ingediend, om de jacht op vrij bejaagbare soorten in Overijssel aan banden te leggen.