Toezegging onderzoek WHO normen lucht­kwa­liteit


27 september 2018

In de Statenvergadering van 26 september 2018 heeft de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor luchtkwaliteit. In de Integrale Netwerkvisie die voor lag, is met alleen een economische bril gekeken naar mobiliteit in de provincie Overijssel. Als gevolg daarvan zijn is luchtkwaliteit in het hele stuk niet eens benoemd. De gedeputeerde gaf in de commissievergadering aan dat luchtkwaliteit wordt meegenomen in de uitwerking, waarbij voldaan zal worden aan de wettelijke normen. Dat vindt de Partij voor de Dieren een zeer magere visie.

De Gezondheidsraad is van mening dat bij het verminderen van de luchtverontreiniging veel ambitieuzere waarden zouden moeten aanhouden dan de Europese grenswaarden. Het advies van de Gezondheidsraad is om uit te gaan van de strengere waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De gedeputeerde heeft ons in de Statenvergadering toegezegd de mogelijkheid en het effect van het overnemen van de WHO-adviesnorm luchtkwaliteit te onderzoeken.

Gerelateerd nieuws

Egel en hermelijn onterecht op vrijstellingslijst

De Partij voor de Dieren pleit er vandaag in de Statenvergadering voor om vijf diersoorten van de provinciale vrijstellingsli...

Lees verder

BREAK: Geitenstop Overijssel

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in Overijssel een geitenstop afgekondigd. Dit betekent dat de geitensector tijdelij...

Lees verder