BREAK: Geitenstop Over­ijssel


28 september 2018

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in Overijssel een geitenstop afgekondigd. Dit betekent dat de geitensector tijdelijk op slot gaat: geen uitbreiding, nieuwvestiging of omzetting naar geitenhouderij. De Partij voor de Dieren is blij met dit besluit, maar blijft verbaasd dat hier zo vaak over gesproken moest worden voordat tot maatregelen is overgegaan. Fractievoorzitter Luuk Folkerts: “Voor ons is het evident dat volksgezondheid voor het economisch belang van de landbouwsector gaat. De coalitiepartijen hebben blijkbaar lang de tijd nodig om daarvan overtuigd te raken.”

Vorig jaar september vroeg de Partij voor de Dieren al om een geitenstop, gesteund door de PvdA, SP, GroenLinks en 50Plus. Afgelopen maart vroeg de PvdD om uitfasering van de geitensector. De PvdA vroeg in diezelfde vergadering om een geitenstop. Al deze voorstellen werden verworpen, ondanks de conclusie van de GGD dat in Overijssel 111.000 mensen jaarlijks extra risico lopen op een longontsteking omdat ze in de buurt wonen van een geitenbedrijf.

De gedeputeerde gaf in 2017 aan dat de Overijsselse situatie niet vergelijkbaar is met Gelderland en Noord-Brabant, maar wel met Utrecht, waar op dat moment nog geen meerderheid was voor een geitenstop. Inmiddels is per 11 juli 2018 in Utrecht ook een geitenstop afgekondigd. Voor onze fractie reden om dit nogmaals onder de aandacht te brengen in de Statenvergadering van 18 juli 2018. De Gedeputeerde zei destijds al toe er na de zomer op terug te komen bij de Staten.

Provinciale Staten stemden woensdag in een besloten sessie alsnog voor de invoering van de geitenstop. De uitbreidingsstop lost het probleem nog niet op, maar voorkomt wel dat het probleem groter wordt en voorkomt ook dat eventuele toekomstige maatregelen nog ingrijpender worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Toezegging onderzoek WHO normen luchtkwaliteit

In de Statenvergadering van 26 september 2018 heeft de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor luchtkwaliteit. In de Int...

Lees verder

Kennismaking nieuwe Commissaris bij bioboer

Vandaag heeft onze fractie kennis gemaakt met de nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema. Dit deden we...

Lees verder