Verbied trofee­jacht op ganzen


21 december 2015

Buitenlandse reisbureaus bieden reizen aan waarbij jagers in Nederland beschermde dieren mogen afschieten. De Tweede Kamer nam recent een motie aan om de import van jachttrofeeën tegen te gaan. De Partij voor de Dieren in Overijssel wil dat de provincie deze vorm van jagen volledig onmogelijk maakt.

Onlangs bleek dat Amerikaanse en Servische reisbureaus trofeejacht reisjes in Nederland aanbieden. Daarbij mogen jagers voor grof geld zo veel mogelijk ganzen en andere ‘trofeesoorten’ afschieten. Het gaat in elk geval om de reisbureaus GetDuck.com en Safari international. Zij lokken jagers uit de hele wereld met foto’s van grote aantallen dode ganzen en andere, soms zeldzame, dieren. Die worden de jagers in het vooruitzicht gesteld als zij komen jagen in Nederland.

Trofeejacht in het buitenland heeft tot veel maatschappelijke verontwaardiging geleid. Zo werd wereldwijd afschuw uitgesproken over het doden van de leeuw Cecil in Zimbabwe door een Amerikaanse trofeejager. De Tweede Kamer nam onlangs de motie Thieme/Heerema aan om de import van jachttrofeeën tegen te gaan.

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel over de trofeejacht. Ze wil van het provinciebestuur onder andere weten of die reizen ook in Overijssel worden georganiseerd en of er in deze provincie is gejaagd door mensen die via de genoemde of andere reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt. Bovendien wil de partij dat de provincie alle ontheffingen zodanig aanpast dat trofeejacht in Overijssel onmogelijk worden gemaakt.

Onlangs nog werd de provincie Overijssel tot tweemaal toe teruggefloten door de Raad van State, vanwege het illegaal afschieten van ganzen in en rond natuurgebieden en het afschieten van ganzen in de winterperiode, in gebieden waar geen sprake is van schade.