Vergunning ganzen­af­schot wéér onterecht afgegeven door provincie


22 januari 2020

Dinsdag 14 januari jl. heeft de Rechtbank Overijssel de vergunning vernietigd voor het afschieten van ganzen in en om beschermde natuurgebieden met Natura 2000-status. De Vogelbescherming en Faunabescherming hebben met succes aangevoerd dat de toegekende vergunning in strijd is met de Wet natuurbescherming. De Partij voor de Dieren stelt daarom vandaag vragen hierover aan het college van Gedeputeerde Staten.

De rechterlijke uitspraak is onderdeel van een reeks van uitspraken over de afgelopen zes (!) jaar waarbij de rechter de provincie Overijssel herhaaldelijk op de vingers heeft getikt inzake ganzenafschot. De Partij voor de Dieren is tegen het afschieten van ganzen en we hebben hierover meermaals vragen gesteld aan het college. Het college heeft daarbij keer op keer geruststellende woorden gesproken en ons verzekerd dat nieuwe vergunningen vervolgens wel op orde zouden zijn. Dit is andermaal onjuist gebleken.

De Partij voor de Dieren hoopt dat de nieuwe gedeputeerde beter opgewassen is tegen de jagerslobby en zorgt voor een vergunningenbeleid wat op zijn minst binnen de wetgeving past. De partij wil weten wat de huidige status van vergunningen voor ganzenafschot in Overijssel is en wil van het college zekerheid krijgen dat er voortaan geen vergunningen meer worden afgegeven in strijd met de Wet natuurbescherming. Ook stelt de Partij voor de Dieren voor om als provincie met de Vogelbescherming in gesprek te gaan, om beter ganzenbeleid af te stemmen.

Gerelateerd nieuws

Provincie neemt stikstof nog steeds niet serieus

De provincie Overijssel weigert het stikstofprobleem nog steeds serieus te nemen. In de provinciale begroting voor 2020 wordt...

Lees verder

Overijssel spreekt zich uit over vuurwerkverbod

Overijssel moet zich uitspreken voor een vuurwerkverbod. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren vandaag in Provinciale State...

Lees verder