Preven­tieve maat­re­gelen i.p.v. jacht


De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie meer preventieve maatregelen moet nemen om landbouwschade door dieren, verkeersongelukken met dieren en aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Het huidige beleid is niet effectief. Er worden enorme bedragen uitgegeven aan zinloze en wrede bestrijding van in het wild levende dieren. Dat geld kan beter worden ingezet voor preventief beleid dat wél effectief is. Wij pleiten voor een systeem waarbij de inrichting van landbouwgrond zo nodig dieren buiten houdt, in plaats van dieren af te schieten. Daarnaast moet de provincie zorgen dat dieren elders voldoende ruimte hebben om te kunnen leven. Daarbij moet de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt zijn.

Het standpunt Preventieve maatregelen i.p.v. jacht is onderdeel van: Dieren in het wild